Referensbild

Sundsvalls Kommun


Sundsvalls Kommun Drakfastigheter ansvarar för lokalförsörjning åt alla nämder och förvaltar kommunens byggnader.

Egen ExoSCADA Server, över 19.000 I/O. Fördelat på Skolor, Förskolor, Vårdhem och andra kommunala inrättningar.

Referensbild

Västermalms Gymnasium
Utbyte styrsystem till förmån av Regin.

Referensbild

Skottsundsbackens Vårdhem
5 st ExoFlex och 26 st Compaq som styr värme och ventilation.

Regin Gold CertVi är Regin Premium Solution Partner.