Vårt kontor

Vi är TWS System AB


Vår ambition är att utveckla TWS System AB till ett av dom bästa företagen inom vårt verksamhetsområde. Med stor tillgänglighet och hög kundskap och därmed hålla en hög servicenivå med stor flexibilitet.

Vi har varit verksamma sedan 2001 och har i dag många medarbetare med lång erfarenhet av byggnadsautomation med datoriserad övervakning för bl.a. ventilations-, värme- och kylsystem. Vi har bred kompetens inom moderna system för fastighetsautomation. Verksamheten inom området byggnadsautomation är inriktad på kompletta lösningar för DUC-baserad styr- och reglersystem samt bild- och webbaserade övervakningssystem. Vi innehar Regins Gold Certified Integrator.

Vi eftersträvar alltid stor tillgänglighet och hög kunskapsnivå för att kunna bibehålla vår höga servicenivå med stor flexibilitet. Vi vill alltid ge våra kunder den bästa tänkbara supporten genom att ha en flexibel organisation och leverera automationslösningar med hög kvalitet, vilket ökar livslängden på kundernas investeringar samtidigt som som det sparar miljön.

Kvalitet är viktigt för så väl oss som för våra kunder. För att hela tiden kunna leverera hög kvalitet ser vi till att alltid leva upp till våra överenskommelser, ha den utbildning som krävs, återkoppla och ta vårt ansvar samt att hela tiden vilja ge lite mer.

Vi jobbar hela tiden långsiktigt med våra kunder genom att kommunicerar tydligt, följa upp våra mål och alltid eftersträva att vi utvecklar våra relationer.

Medarbetare

Danne Elfström

Installation, Servicetekniker070-693 77 88
danne.elfstrom@tws.se

Micke De-Wall

Försäljning, Programmering, Idrifttagning070-270 43 73
micke.de-wall@tws.se

David Lindvall

Installation, Servicetekniker070-654 67 37
david.lindvall@tws.se

Bengt Kjellin

Projektledare070-266 93 78
bengt.kjellin@tws.se

Hans Bergsten

Programmering, Installation, Idrifttagning070-676 77 88
hans.bergsten@tws.se

Emil Wikström

Konstruktion Programmering070-595 77 88
emil.wikstrom@tws.se

Mats Åström

Installation, Idrifttagning070-278 89 78
mats.astrom@tws.se

Anders Nilsson

Installation, Idrifttagning070-260 77 13
anders.nilsson@tws.se

Malin Stockhaus

Ekonomi, Konstruktion073-064 77 88
malin@tws.se

Calle Berggren

Programmering, Installation, Idrifttagning070-660 67 88
calle.berggren@tws.se

Daniel Wiklander

Programmering Idrifttagare073-295 77 88
daniel.wiklander@tws.se

Elina Hamrin

Installation, Idrifttagning070-680 33 83
elina.hamrin@tws.se

Gustav Nordenvärn

Installation, Servicetekniker070-484 77 88
gustav.nordenvarn@tws.se

Oliwer Nygren

Installation, Servicetekniker073-847 77 88
oliwer.nygren@tws.se

Alexander Asplund

Programmering, Installation, Idrifttagning070-595 89 86
alexander.asplund@tws.se

Stefan Wikström

Installation070-612 50 12
stefan.wikstrom@tws.se

Oscar Weckenberg

Grafiskprogrammering, bilddesign070-275 29 78
oscar.weckenberg@tws.se

Tomas Wikström

Försäljning, Konstruktion, Programmering, Idrifttagning070-223 77 88
tomas.wikstrom@tws.se

Per Englund

Cad, Guruper.englund@tws.se
Regin Gold CertVi är Regin Premium Solution Partner.