Vårt kontor

Vi är TWS System AB


Vår ambition är att utveckla TWS System AB till ett av dom bästa företagen inom vårt verksamhetsområde. Med stor tillgänglighet och hög kundskap och därmed hålla en hög servicenivå med stor flexibilitet.

Vi har varit verksamma sedan 2001 och har i dag många medarbetare med lång erfarenhet av byggnadsautomation med datoriserad övervakning för bl.a. ventilations-, värme- och kylsystem. Vi har bred kompetens inom moderna system för fastighetsautomation. Verksamheten inom området byggnadsautomation är inriktad på kompletta lösningar för DUC-baserad styr- och reglersystem samt bild- och webbaserade övervakningssystem. Vi innehar Regins Gold Certified Integrator.

Vi eftersträvar alltid stor tillgänglighet och hög kunskapsnivå för att kunna bibehålla vår höga servicenivå med stor flexibilitet. Vi vill alltid ge våra kunder den bästa tänkbara supporten genom att ha en flexibel organisation och leverera automationslösningar med hög kvalitet, vilket ökar livslängden på kundernas investeringar samtidigt som som det sparar miljön.

Kvalitet är viktigt för så väl oss som för våra kunder. För att hela tiden kunna leverera hög kvalitet ser vi till att alltid leva upp till våra överenskommelser, ha den utbildning som krävs, återkoppla och ta vårt ansvar samt att hela tiden vilja ge lite mer.

Vi jobbar hela tiden långsiktigt med våra kunder genom att kommunicerar tydligt, följa upp våra mål och alltid eftersträva att vi utvecklar våra relationer.

Kvalitet och miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Medarbetare

Danne Elfström

Sundsvall
Installation, Servicetekniker
070-693 77 88
danne.elfstrom@tws.se

Micke De-Wall

Sundsvall
Försäljning, Programmering, Idrifttagning
070-270 43 73
micke.de-wall@tws.se

Bengt Kjellin

Sundsvall
Projektledare
070-266 93 78
bengt.kjellin@tws.se

Stefan Grubb

Hälsingland
Arbetsledare, Servicetekniker
070-341 97 39
stefan.grubb@tws.se

Håkan Eriksson

Hälsingland
Arbetsledare, Servicetekniker
070-341 97 22
hakan.eriksson@tws.se

Daniel Fernlund

Hälsingland
Servicetekniker
070-341 97 73
daniel.fernlund@tws.se

David Lindvall

Sundsvall
Projektledare
070-654 67 37
david.lindvall@tws.se

Hans Bergsten

Sundsvall
Grafiskprogrammering, Dokumentation
070-676 77 88
hans.bergsten@tws.se

Emil Wikström

Sundsvall
Grafiskprogrammering, Bilddesign
070-595 77 88
emil.wikstrom@tws.se

Mats Åström

Sundsvall
Installation, Idrifttagning
070-278 89 78
mats.astrom@tws.se

Staffan Lodin

Sundsvall
Installation, Idrifttagning
070-556 77 88
staffan.lodin@tws.se

Malin Stockhaus

Sundsvall
Ekonomi, Konstruktion
073-064 77 88
malin@tws.se

Calle Berggren

Sundsvall
Programmering, Installation, Idrifttagning
070-660 67 88
calle.berggren@tws.se

Daniel Wiklander

Sundsvall
Programmering, Idrifttagning
073-295 77 88
daniel.wiklander@tws.se

Elina Hamrin

Sundsvall
Installation, Idrifttagning
070-680 33 83
elina.hamrin@tws.se

Gustav Nordenvärn

Sundsvall
Installation, Servicetekniker
070-484 77 88
gustav.nordenvarn@tws.se

Oliwer Nygren

Sundsvall
Installation, Servicetekniker
073-847 77 88
oliwer.nygren@tws.se

Alexander Asplund

Sundsvall
Programmering, Installation, Idrifttagning
070-595 89 86
alexander.asplund@tws.se

Stefan Wikström

Sundsvall
Installation
070-612 50 12
stefan.wikstrom@tws.se

Ann Jonsson

Sundsvall
Servicetekniker
070-690 10 59
ann.jonsson@tws.se

Oscar Weckenberg

Sundsvall
Grafiskprogrammering, Bilddesign
070-275 29 78
oscar.weckenberg@tws.se

Tomas Wikström

Sundsvall
Försäljning, Konstruktion, Programmering, Idrifttagning
070-223 77 88
tomas.wikstrom@tws.se

Per Englund

Sundsvall
Cad, Guru
per.englund@tws.se
Regin Gold CertVi är Regin Premium Solution Partner.